Честита баба Марта! Бъди весела, засмяна, румена и бяла!

Да си здрав и силен, да си бял и червен, да си весел всеки ден!

Като мартеничка бяла и червена да сме свързани с теб вовеки и все да сме засмени!

И да ми прати баба Марта дъжд и сняг, и халите проклети, аз пак ще те обичам!

На баба Марта вест ще пратя да натрупа сняг пред твоята врата, за да те любя до сутринта!

На ръката ти ще вържа мартеничка бяла и червена и ще те целуна по бузата бърже, за да станеш румена и засмяна!

От моето сърце ще взема червеното, от твоето лице ще взема бялото и ще нарека нашата мартеница за здраве, късмет и любов! Честита баба Марта!

Да посрещнем пролетта и да викнем любовта! Честита баба Марта!

Не бъди като баба Марта лоша, не ме гони със студ и сняг, а се усмихни и сърцето ми стопли!

Изплетох ти мартеничка и я нарекох за здраве, за живот и добрина! Честита баба Марта!

Баба Марта бързала, мартенички вързала, на момиче и кокиче, на момче и на дръвче!

Баба Марта носи пролетта, здравето, щастието и радостта! Аз ги пожелавам на теб!

Любима моя, ще ти вържа мартеничка - бяла и червена. Ти ще си бялото момиче, аз ще съм червеното момче! За да сме здрави и честити! А когато видиш щърк, ти я развържи и я окачи на някое плодно дръвче, за да е богата годината, за да са пълни сърцата ни!

Честита Баба Марта!
Бъдете живи, здрави, бели и червени
във вас да блика щастие и любов!
Възраждащата сила на Пролетта отново
да озарява с обич сърцата Ви и нека
вълшебно да пребъде чрез думите навеки!